בחירת העורך

ברוסיה היה חכירה של מכוניות ליחידים

ברוסיה, מוצר חדש בתחום מימון רכישת רכב הוא השיקה - רכב תפעולי מסיבי ליסינג ליחידים. על פי הוועדה של התאחדות התעשיינים רכב של עסקים אירופיים (AEB), בשנת 2013, מכירות של מכוניות חדשות ברוסיה הסתכם ב 2.77 מיליון דולר, תחזית לשנת 2014 - 2.73 מיליון דולר.